Hurtigspor for nyankomne flyktninger

Hurtigsporet betegner et kortere og tilpasset arbeidsrettet løp i introduksjonsprogrammet, som foregår parallelt med norskopplæring og andre kvalifiserende tiltak.

Utgitt: Januar 2019

IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet felles faglige anbefalinger for hvordan et hurtigspor for nyankomne flyktninger kan gjennomføres. Fem kommuner, NAV-kontorer og representanter for NAV fylke har bidratt med innspill til de faglige anbefalingene.

Målet med hurtigspor for nyankomne flyktninger

Et hurtigspor er aktuelt for nyankomne flyktninger med medbrakt kompetanse som er etterspurt og lett å omsette til inntektsgivende arbeid. 

Målet er å fremskynde flyktningenes utplassering i arbeidslivet ved å bygge på deres medbrakte kompetanser og ressurser. Hurtigsporet setter økt fokus på den arbeidsmarkedsfaglige innsatsen, og tar i større grad bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaks- og opplæringsarena enn ordinære løp i introduksjonsprogrammet.  

Rapporten er produsert av Rambøll og Halogen på oppdrag fra IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet

Se flere rapporter om

arbeidslivintroduksjonsprogram og integrering.

Fant du det du lette etter?