Befolkningsundersøkelse om integrering av flyktninger

Hvem mener befolkningen har ansvaret for at flyktninger integreres, og ønsker folk å bidra? Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en spørreundersøkelse i befolkningen om integrering av flyktninger.

Utgitt: 21. november 2017

Hovedfunn

Undersøkelsen viser at selv om befolkningen tillegger alle aktørene et ansvar for integrering av flyktninger, så gjøres dette i ulik grad for de ulike aktørene. Befolkningen svarer at det er flyktningen selv og offentlige myndigheter som har størst ansvar når det gjelder integrering i Norge.

  • Kun 1 av 4 mener av privatpersoner har svært stor eller stor grad av ansvar for integrering av flyktninger.
  • 11 prosent av respondentene oppgir at de gjør en innsats for å integrere flyktninger, mens 27 prosent sier de kan tenke seg å gjøre en innsats. Det kan tyde på at det er et potensial for at flere kan bidra til å integrere flyktninger, dersom forholdene ligger til rette for det.
  • De mest aktuelle integreringsfremmende aktiviteter er det å delta på flerkulturelle arrangementer, bidra med norsktrening og leksehjelp eller å verve seg som flyktningguide.

Undersøkelsen er gjort i et representativt utvalg i befolkningen gjennom Norstats respondentpanel. Antall respondenter var 1 022, og datainnsamlingsperioden var 16. – 24. mai 2017.

Det er også gjennomført en lignende undersøkelse blant næringslivsledere.

Vil du hjelpe? 

Ønsker du også å bidra til integrering av flyktninger? Denne nettsiden gir deg tips om hva du kan gjøre.

 

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?