Kunnskapsoppsummering om tiltak for varig sysselsetting

Fafo har på oppdrag fra IMDi laget en oppsummering av forskningsbasert kunnskap om tiltak som kan bidra til å øke en stabil, varig tilknytning til arbeidsmarkedet blant innvandrere.

Utgitt: 27. april 2020

Bakgrunnen for oppdraget er innsikten om at en del innvandrere faller ut av arbeidslivet raskere enn personer uten innvandringsbakgrunn. 

Rapporten bygger på systematiske søk etter forskning på tiltak som tar sikte på å øke innvandreres varige tilknytning til arbeidsmarkedet. Det er vanskelig å finne tiltak med et slikt spesifikt og uttrykt mål, men rapporten oppsummerer forskning på ulike andre tiltak og virkemidler som kan bidra til en mer varig tilknytning til arbeidsmarkedet for innvandrere.

Hovedfunn

  • Jobber i mer utsatte bransjer – mange innvandrere jobber i deler av arbeidsmarkedet der jobbene er mer midlertidige og mer usikre, med lavere krav til kompetanse, og hvor mulighetene for å bevege seg over i tryggere jobber er begrenset. 
  • Behov for et tryggere arbeidsmarked – forskerne mener arbeidsmarkedet kan reguleres strengere, slik at det blir tryggere og mer forutsigbart, også i utsatte i yrker. 
  • Diskriminering hos arbeidsgivere – dette kan bidra til at innvandrere i mindre grad får jobbene de søker på, og også at de ikke avanserer innenfor en virksomhet selv om de har fått en fot innenfor.
  • Mer relevant kvalifisering – mangel på relevant utdanning, formell kompetanse og norskferdigheter bidrar til at mange innvandrere sliter med å finne bedre jobber. Forskerne mener større satsing på grunnleggende norskopplæring og etterutdanning mest sannsynlig vil bidra til at innvandrere i mindre grad faller ut av arbeidsmarkedet på sikt.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogramarbeidsliv og norskopplæring.

Fant du det du lette etter?