På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet

Er mentor- og traineeprogram et godt virkemiddel for å øke sysselsettingen av innvandrere?

Utgitt: 26. februar 2020

Virksomheter og organisasjoner kan få støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn. Men har det noe virkning?

Hovedfunn

  • Hovedkonklusjonen er at flere har kommet i arbeid og ikke minst er det mange som står nærmere arbeidsmarkedet nå enn de trolig ville gjøre uten å ha deltatt på et slikt program.
  • Fafo peker på tre sentrale faktorer som spiller inn i ansettelsesprosesser, i) kompetanse, ii) signalisering og iii) arbeidsgivernes vurderinger. Dette er faktorer som til sammen spiller avgjørende betydning for å få jobb og som ikke er tilstrekkelige alene.
  • Rapporten konkluderer med det er nødvendig med noen viktige forutsetninger for at mentorprogrammet skal øke deltakernes formelle kompetanse. Det viktigste er at mentorprogrammet klarer å identifisere hva det reelle kompetansegapet hos deltakerne faktisk er.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

(IMDi).

Se flere rapporter om

arbeidsliv og tilskudd.

Fant du det du lette etter?