Brukermedvirkning for nyankomne innvandrere i opplæring

Vi har fokus på nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i opplæring i norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 2022. Undersøkelsen holdes åpen til 21. desember 2022.

Sist oppdatert: 21. november 2022

Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre brukermedvirkning blant deltakere i opplæring.

Undersøkelsen er tilgjengelig på 26 språk som både tekst og lyd. Deltakerne kan velge å få lest opp spørsmål og svaralternativene, og deltakerne kan besvare undersøkelsen uten behov for mye veiledning fra kommunen. 

Gjennom brukermedvirkning vil det være mulig å oppnå høy kvalitet på kommunens tjenester, og dermed gode resultater for flyktninger og øvrige nyankomne innvandrere som deltar i opplæring.         

 

Er din kommune påmeldt? 

Dersom din kommune fortsatt ikke er påmeldt: Registrering av kontaktpersoner kan gjøres her.

For mer informasjon, se her: Brukerundersøkelse for nyankomne innvandrere i opplæring | IMDi

 

Har du spørsmål om brukerundersøkelsen, kontakt: Anne Edman aed@imdi.no / Birger Solfjeld Pedersen bpe@imdi.no / Nadiya Fedoryshyn nfe@imdi.no

 

 

Fant du det du lette etter?