Ekstra tilskuddsmidler til Jobbsjansen i revidert nasjonalbudsjett

IMDi har utvidet fristen for å søke om ekstramidler Jobbsjansen til 15.august 2024. Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner som ikke er i arbeid.

Sist oppdatert: 5. juli 2024

Regjeringen har i revidert statsbudsjett for 2024 foreslått å øke støtten til Jobbsjansen med 20 millioner kroner, slik at flere kvinner kan komme i jobb eller utdanning. I 2024 er det totalt 33 Jobbsjanse-prosjekter i hele landet, fordelt på 25 kommuner og 8 bydeler i Oslo.

Hva er Jobbsjansen? 

Jobbsjansen er et individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram med mål om å styrke deltakernes kvalifikasjoner slik at den enkelte på sikt kan få en mer stabil tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpen.  

Hovedmålgruppen er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 til 55 år som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet og heller ikke delta i ordinær utdanning. Kommunene som mottar tilskudd gjennom ordningen tilbyr individuelle, tilrettelagte og differensierte kvalifiseringsløp for målgruppen.  

Mellom 79 og 74 prosent av deltakerne har i årene 2021-2022 gått direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program.  

Hvordan søker kommuner Jobbsjansen-tilskudd?  

IMDi gir tilskudd til kommuner for å starte opp og gjennomføre Jobbsjansen-prosjekter.  

Både kommuner som allerede tilbyr Jobbsjansen-prosjekter og nye kommuner som ikke allerede har søkt tilskudd, kan søke om ekstramidler.  

IMDi har lyst ut en egen søknadsrunde for ekstrabevilgning. Ekstramidlene utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av regjeringens forslag.

Her kan kommuner få mer informasjon om Jobbsjansen-tilskudd og søknadsprosess.  

Fristen for å levere inn søknad til IMDi er 15. august 2024. 

Fant du det du lette etter?