Registrering av deltakelse i hurtigspor i NIR

Kommunene kan nå registrere deltakelse i hurtigspor i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Sist oppdatert: 6. januar 2023

Høye ankomster av fordrevne fra Ukraina, der en stor andel har relevant arbeidserfaring og kompetanse, gir forventning om at flere deltar i hurtigspor som del av sitt introduksjonsprogram.  

IMDi har derfor tilrettelagt for registrering av deltakelse i hurtigspor i NIR, både for fordrevne fra Ukraina og andre personer som deltar i hurtigspor som del av sitt introduksjonsprogram.  

Det er stor oppmerksomhet fra politikere, media og forskere på hvordan det går med deltakere i introduksjonsprogrammet, særlig de som deltar i hurtigspor eller som av andre grunner har kort programtid. IMDi ber derfor kommunene registrere deltakelse i hurtigspor i NIR, både for personer som allerede har begynt på hurtigspor i 2022 og for personer som begynner på hurtigspor i 2023 og fremover.  

Les mer om hurtigspor: 

Hurtigspor | Introduksjonsprogrammet (imdi.no)  

Fleksibelt hurtigspor | Introduksjonsprogrammet (imdi.no) 

Hvilke endringer er gjort? 

Det er innført en enkel funksjonalitet i NIR der kommunen kan registrere start- og sluttdato for perioden(e) en person deltar i hurtigspor. Funksjonaliteten er tilgjengelig på personer som har ordningen introduksjonsprogram i NIR. 

For mer informasjon om endringen i NIR se Hurtigspor i NIR 

Fant du det du lette etter?