Hurtigspor i NIR

IMDi har nå utviklet funksjonalitet for å registrere deltakelse i hurtigspor i  Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Sist oppdatert: 20. september 2023

Høye ankomster av fordrevne fra Ukraina, der en stor andel har relevant arbeidserfaring og kompetanse, har økt potensialet for at flere deltar i hurtigspor som del av sitt introduksjonsprogram.  

IMDi har derfor tilrettelagt for registrering av deltakelse i hurtigspor i NIR, både for fordrevne fra Ukraina og andre personer som deltar i hurtigspor som del av sitt introduksjonsprogram. Det er mulig å registrere deltakelse i hurtigspor i NIR både for personer som allerede har begynt på hurtigspor i 2022 og for personer som begynner på hurtigspor i 2023 og fremover. 

Hurtigspor | Introduksjonsprogrammet (imdi.no)  

Fleksibelt hurtigspor | Introduksjonsprogrammet (imdi.no) 

 

Hvilke endringer er gjort? 

Det er innført en enkel funksjonalitet i NIR der kommunen kan registrere start- og sluttdato for perioden(e) en person deltar i hurtigspor. Funksjonaliteten er tilgjengelig på ordningen introduksjonsprogram under fanen «Deltakelse» (samme sted som kommunen registrerer tiltak).  

Se nærmere beskrivelse i brukerveiledningen til introduksjonsprogrammet 

Brukerveiledninger NIR 

Tilpasning til overføringstjenesten WS4 

IMDi har tilrettelagt for at opplysninger om deltakelse i hurtigspor kan overføres via overføringstjenesten WS4; tjenesten for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR. For kommuner som benytter WS4 gjelder følgende: 

  • Kommunen må registrere deltakelse i hurtigspor direkte i NIR web, i påvente av at fagsystemleverandører tilpasser sine systemer til endringen i WS4 tjenesten. 

 

Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR | IMDi 

Fant du det du lette etter?