Brukerveiledninger NIR

Sist oppdatert: 22. mai 2024

For å kunne bruke NIR må du ha en egen bruker, og du må disponere smarttelefon. Har du ikke bruker, må du kontakte kommuneadministrativ bruker i din kommune, som kan opprette dette for deg. På denne siden kan du lese mer om tilganger, roller og pålogging.

Registrering i NIR etter integreringsloven

Det er utarbeidet brukerveiledning for introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kvalifisering i mottak og opplæring for asylsøkere etter integreringsloven i NIR. Brukerveiledningene omfatter også funksjonalitet for fordrevne fra Ukraina og deltakelse i hurtigspor. Merk at brukerveiledningene vil bli løpende oppdatert. Dato for siste oppdatering fremkommer på første side.

I tillegg til brukerveiledningene har vi opplæringsvideoer som viser de vanligste registreringene i NIR. Videoene er laget spesielt for nye brukere av NIR.

Opplæringsvideoer NIR.

Registrering i NIR etter introduksjonsloven

Her finner du brukerhåndbok for registrering på personer omfattet av introduksjonsloven i NIR.

IMDi har utviklet en ny rapport som er tilgjengelig for kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Rapporten kan være til hjelp for kommunenes planlegging for raskere oppstart av norskopplæringen, se brukerveiledning til norskrapporter under.

Fant du det du lette etter?