Foreløpige resultater introduksjonsprogrammet i 2018 – hva er resultatet for din kommune?

Sjekk foreløpige tall for din kommune.

Sist oppdatert: 18. januar 2019

Har din kommune deltakere som avsluttet program i 2018 uten at dette er registret i NIR? Sjekk den vedlagte listen over antall deltakere i din kommune som mangler registret avslutningsårsak i 2018. Hvis du kontakter IMDis supporttjeneste for NIR kan du få oppgitt hvilke deltakere dette gjelder.

Oversikten over tall for introduksjonsordningen er hentet fra NIR den 7. januar 2019. Registering i NIR foretatt etter denne datoen er ikke inkludert i tallene som presenteres her. Dersom din kommune ikke står oppført på den vedlagte resultatoversikten skyldes dette at ingen deltakere er registrert avsluttet fra program i 2018.  

Kontroller registeringer for din kommune

Slik gjør du det

  • Kontroller at foreløpige tall for din kommune samsvarer med kommunens egne oversikter

Dersom tallene ikke samsvarer:

  • Logg inn i NIR
  • Dersom du oppdager feil, for eksempel at deltakere står oppført i NIR med feil avslutningsårsak, feilaktig står oppført som avsluttet, mangler registrering avsluttet program m.m.: Rett feilen direkte i NIR, eller ved å korrigere i kommunens fagsystem og overføre dette på nytt til NIR. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført på nytt.
  • Kontroller at personer som har deltatt i program i din kommune i løpet av 2018 er registrert i NIR med de tiltak personen har deltatt i. Tiltak registrerer du i NIR under fanen «Deltakelse Intro». Deltakelse i norsk og samfunnskunnskap skal både registreres under deltakelse norsk og under deltakelse intro i NIR. Det er ingen NIR rapporter som gir oversikt over tiltak. Dere må derfor sammenligne kommunens egne tall med den vedlagte oversikten.
  • Deltakere uten registrert avslutningsårsak vil inngå i resultatgrunnlaget som publiseres. Kommunene som ikke registrerer i NIR innen fristen risikerer å stå oppført med feil resultater når de publiseres i juni 2019. 

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du selv ikke kan rette, meld inn en sak til oss på IMDinett support. Saken merker du med «Introresultat 2018».

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

 

De foreløpige resultatene skal kun være synlige for kommuneansatte som jobber med registrering i NIR. Lenken til denne siden skal derfor ikke deles med noen andre.  

Fant du det du lette etter?