Innføring i praktisk bosettingsarbeid

14. september og 7. april inviterte IMDi til webinar for kommuner som ikke har bosatt flyktninger de siste årene. Målgruppa er ansatte i disse kommunene som jobber med praktisk bosettingsarbeid. Her kan du se opptak av webinarene.

Sist oppdatert: 23. mai 2023

IMDi har anmodet alle kommuner i Norge om å bosette flyktninger som følge av situasjonen i Ukraina. Mange kommuner som ikke har bosatt de siste årene er blitt bedt om å bosette. Vi har forståelse for at det er et stort behov for informasjon og mange spørsmål. Fra IMDis side legger vi opp til både veiledning, opplæring og god informasjon til kommunene som vedtar å bosette flyktninger.

 

Webinar 14. september 2022: Om bosetting av flyktninger: Status i bosettingsarbeid, innføring om overføringsflyktninger og hvor informasjon fins på imdi.no.

 

Del 1: Halwan Ibrahim, assisterende direktør i IMDi, ønsker velkommen til webinar.

 

Del 2: Seniorrådgiver Silje Viken Larssen fra bosettingsingsavdelingen innleder. Da dette er en reprise fra sending den 7.4, vil det ikke være anledning til å stille spørsmål her. Kommunene kan legge inn supportsak i IMDinett her: Innlogging til IMDis digitale tjenester | IMDi.

 

Del 3: Seniorrådgiver​ Øivind Nergaard fra bosettingsavdelingen forteller om hvilke aktører som er sentrale og deres roller i bosettingsarbeidet. Her vil du også høre om hvem som skal bosettes i kommunen, og hva bosetting med offentlig hjelp innebærer. For mer informasjon om bosettingsarbeidet, kan du se her: Bosetting.

 

Del 4: Seniorrådgiver Torhold Saue fra bosettingsavdelingen: Det er flere veier som leder til bosetting i en kommunen. Her vil du få forklart de ulike måtene å bli bosatt i en kommune, blant annet bosetting av privatboende og avtalt selvbosetting.

 

Del 5: Seniorrådgiver Silje Viken Larssen fra bosettingsavdelingen: IMDinett er verktøy for samhandling som brukes i bosettingsarbeidet. Her vil du se noen av det som kommunene skal gjøre i IMDinett. Her finner du veiledningsmateriell for IMDinett: NIR og bosetting.

Oversikt over de ulike rollene i IMDinett og skjema for opprettelse av kommuneadministrativ bruker, ligger her: Tilgang og pålogging til NIR og bosetting samt IMDi Tilskudd.

 

Del 6: Seniorrådgiver Øivind Nergaard fra bosettingsavdelingen: Hva skjer etter at personene er søkt ut til kommunen? Dette får du svaret på i dette klippet.

 

Del 7: Avdelingsleder Hanne Løfsnes fra tolkeavdelingen forteller om bruk av tolk er sentralt i bosettingsarbeidet. Se filmen for et innblikk i hva kommunen må tenke på ved bruk av tolk.

 

Del 8: Seniorrådgiver Karianne Åsheim fra kvalifiseringsavdelingen: Kvalifisering av nyankomne flyktninger er et viktig tema. Her kan du høre mer om dette. Vi gjør oppmerksom på at dette er en reprise av sending den 7.4.

 

Del 9: Avslutning ved seniorrådgiver Silje Viken Larssen fra bosettingsavdelingen: Hvor kan du finne mer informasjon, og hvordan kan du komme i kontakt med IMDi?

Fant du det du lette etter?