Kompensasjonsordning for ubenyttede vedtaksplasser i kommunene

I 2022 ble alle landets kommuner bedt om å ta imot et stort antall flyktninger. Kommunene som stilte til rådighet bosettingsplasser (med utgangspunkt i anmodningstallene) i 2022, og som ikke fikk benyttet plassene kan nå søke om å få kompensasjon.

Sist oppdatert: 26. april 2023

Kompensasjonen er på 50.000 kr per ubenyttede vedtaksplass i 2022. Søknadsfrist er 15. februar 2023.

Se her for mer informasjon om vilkårene for kompensasjonsordningen, og hvordan dere skal søke:

Kompensasjonsordning for ubenyttede vedtaksplasser i kommunene | IMDi

Fant du det du lette etter?