Fagverksted 2022 - Rustet for framtiden!

Årets Fagverksted setter søkelys på hvordan kommuner, sivilsamfunnet og arbeidsgivere samarbeider om å bygge gode kvalifiseringsløp for ulike deltakere i introduksjonsprogrammet. Her kan du følge årets arrangement digitalt.

Sist oppdatert: 19. oktober 2023

Onsdag 28.september 2022

Kl. 11.30 Åpning av Fagverksted
Libe Rieber Mohn, direktør IMDI

Kl. 11.45 For fysiske deltakere er det erfaringsdeling i grupper – for digitale seere vil det være mulig å diskutere med kollegaer eller egen refleksjon

Kl. 12.05 En hånd på rattet – evaluering av de standardiserte elementene i introduksjonsprogrammet
Hanne Kavli, Forskningssjef FAFO

Kl. 12.30 Flyktningebeskyttelse: Ukraina i kontekst
Anne Balke Staver, forsker By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 14.00 Krasjkurs #1 Koordinering på integreringsfeltet - programrådgiverens viktige rolle
Det vil i dette kurset være en blanding av presentasjon og egen refleksjon for digitale seere
Vilde Hernes, forsker By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Kl. 15.30 Takk for i dag!

Torsdag 29.september 2022

Kl. 08.30 Takk for i går!

Kl. 08.40 Frivillighet og integrering: et uutnyttet potensial for samarbeid?
Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening

Kl. 09.05 Refleksjon i gruppe eller alene: hvordan kan vi bruke frivilligheten aktivt inn i introduksjonsprogrammet?

Kl. 09.25 Pause

Kl. 09.45 Krasjkurs #2 Integreringsloven - rammeverk for gode kvalifiseringsløp
Anna Beskow, seniorrådgiver IMDi

Kl. 10.20 Pause inkl. lunsj

Kl. 12.30 Når blir mangfold lønnsomt i virksomheter?

  • Hva vet vi om sammenhengene?
    Julia Orupabo, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning
  • Satsing på mangfold i Trondheim kommune
    Brita Straumbotn, Karoline Moe Sandø og Hanne Sletbach Groustra, Trondheim kommune

Kl. 13.30 Abid Raja: Min skyld - en historie om frigjøring

Kl. 14.30 Takk for nå!

Fant du det du lette etter?