Fagverksted

Hvert år inviterer IMDi deg som jobber med integrering av innvandrere til fagverksteder om ulike temaer.

Sist oppdatert: 13. oktober 2021

Gjennom foredrag, erfaringsdeling og gode eksempler, ønsker vi at du skal bli inspirert og lære mer om hvordan din kommune kan løse utfordringer knyttet til kvalifisering og integrering av innvandrere.

Fagverksted 2021

På grunn av koronasituasjonen og erfaringer med fagverkstedsendingene i 2020 har IMDi besluttet å erstatte alle fysiske fagverksteder med digitale webinarer også i 2021. Webinarere vil by på spennende og relevante faglige innlegg og deling av eksempler på god praksis fra kommunene.

Som i 2020, vil tematikken på fagverksted også i  år i stor grad være knyttet til integreringsloven. Men det første webinaret, som var 8. april, omhandlet kommunenes tilpasning av kvalifiseringsarbeid under koronapandemien.

Det ble arrangert tre kortere fagverkstedwebinar våren 2021 med varighet på ca. én time per webinar. 

Høsten 2021 avholdes det  to lengre fagverkstedsendinger med faglig innhold knyttet opp mot ny lov.

Fagverkstedsendingene avholdes 30. september og 9. november. Programmet for sendingene oppdateres fortløpende på denne siden.

IMDi_Fagverksted_merket_2021.png

Les mer om: 

Fant du det du lette etter?