Fagverksted

Hvert år inviterer IMDi deg som jobber med integrering av innvandrere til fagverksteder om ulike temaer.

Sist oppdatert: 3. januar 2022

Gjennom foredrag, erfaringsdeling og gode eksempler, ønsker vi at du skal bli inspirert og lære mer om hvordan din kommune kan løse utfordringer knyttet til kvalifisering og integrering av innvandrere.

Fagverksted 2021

På grunn av koronasituasjonen og erfaringer med fagverkstedsendingene i 2020 besluttet IMDi å erstatte alle fysiske fagverksteder med digitale webinarer også i 2021. 

Som i 2020, var tematikken på fagverksted også i 2021 i stor grad knyttet til integreringsloven. Men det første webinaret, som var 8. april, omhandlet kommunenes tilpasning av kvalifiseringsarbeid under koronapandemien.

Det ble arrangert tre kortere fagverkstedwebinar våren 2021 med varighet på ca. én time per webinar. 

Høsten 2021 ble det avhold to lengre fagverkstedsendinger med faglig innhold knyttet opp mot ny lov.

Sendingene slettes etter et halvt år.

IMDi_Fagverksted_merket_2021.png

Les mer om: 

Fant du det du lette etter?