Spørsmål og svar om integreringspakkene

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål - og svar på disse - om integreringspakkene.

Sist oppdatert: 1. februar 2022

Hvem er i målgruppene for utvidet introduksjonsprogram og utvidet opplæring i norsk ihht Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og og Forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19? Noen kommuner har meldt om utfordringer med å definere hvem som er i målgruppen for utvidet introduksjonsprogram og utvidet opplæring i norsk. Her er noen spørsmål og svar.

Utvidet introduksjonsprogram 

Spørsmål fra kommune:  Kan kommunen velge å innvilge utvidet introduksjonsprogram i 4 måneder, og deretter innvilge forlenget programtid (år 3)? 

Svar fra IMDi:  Ja, kommunen kan først innvilge utvidet introduksjonsprogram inntil 4 måneder med hjemmel i midlertidig lov til introduksjonsloven, og deretter vurdere å innvilge forlenget programtiden med inntil ett år, jf. introduksjonsloven § 5.  

Utvidet opplæring i norsk

Spørsmål fra kommune:  Kan kommunen fatte vedtak om utvidet opplæring i norsk til personer som deltar i behovsprøvd norskopplæring? (Deltakere som har gjennomført 600 timer norskopplæring) 

Svar fra IMDi:  Ja, kommunen kan fatte vedtak om utvidet opplæring i norsk til personer som deltar i behovsprøvd norskopplæring. Det er ikke en forutsetning at det maksimale timeantallet på 3 000 timer er brukt opp. 

Spørsmål fra kommune:  Kan kommunen tilby utvidet opplæring i norsk til personer som har rett og plikt til norskopplæring i 2021 som har gjennomført 600 timer norskopplæring, og som for tiden ikke deltar i opplæring? 

Svar fra IMDi:  Ja, kommunen kan tilby utvidet norskopplæring til personer i denne gruppen.  

Spørsmål fra kommune:  Kan kommunen tilby utvidet opplæring i norsk uavhengig av om personen er innenfor fristene på henholdsvis 3 eller 5 år? 

Svar fra IMDi:  Ja, kommunen kan tilby utvidet norskopplæring til personer i denne gruppen.  

Fant du det du lette etter?