Midlertidige lover som følge av utbrudd av Covid-19

IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge utarbeidet veiledere til de midlertidige lovene.

Sist oppdatert: 2. juli 2021

For å avhjelpe negative konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 for deltagere i ordninger etter introduksjonsloven og integreringsloven, er det vedtatt midlertidige lover til både introduksjonsloven og integreringsloven.

For personer som omfattes av introduksjonsloven, gjelder midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Lovdata).

For personer som omfattes av integreringsloven, gjelder midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Lovdata).

Fant du det du lette etter?