Omfang og innhold i programmet - integreringsloven

Sist oppdatert: 7. januar 2021

Programmet skal være helårlig og på fulltid, det vil si: 

  • 37,5 timer per uke for et program uten krav til forberedelser eller etterarbeid, eller
  • 30 timer per uke for et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet
  • Deltakere har krav på fem uker ferie.
  • Videregående opplæring på heltid oppfyller fulltidskravet, men kravet om at programmet skal være helårlig innebærer at deltakerne ikke skal ha mer enn fem ukers ferie. Deltakerne skal i tillegg til den videregående opplæringen gjennomføre de obligatoriske elementene.

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal få opplæring i norsk og samfunnskunnskap og elementet «Livsmestring i et nytt land». Deltakere som har eller venter barn skal i tillegg gjennomføre kurs i foreldreveiledning. Deltakernes sluttmål er med å bestemme innholdet i introduksjonsprogrammet. Alle deltakere skal ha arbeids- eller utdanningsrettede elementer. For noen deltakere skal innholdet bidra til at de kommer raskt i arbeid. Samtidig er det et mål at flere skal få formell kompetanse. De fleste deltakerne vil ha behov for både utdannings- og arbeidsrettede elementer i introduksjonsprogrammet.

Se juridisk veileder kap 4 og veileder til forskrift kap 2 (sett inn hyperkobing)

Innhold i introduksjonsprogrammet (Fagressurs for introduksjhonsprogrammet)