Registrere deltagelse i introduksjonsprogrammet etter integreringsloven i NIR

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

Sist oppdatert: 26. februar 2024

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om deltagere i introduksjonsprogram etter integreringsloven:

  • Tilbud om og tildeling, start og stans av introduksjonsprogram
  • Sluttmål for deltagelsen i introduksjonsprogram
  • Hvorvidt kompetansekartlegging og karriereveiledning er gjennomført (Registreres automatisk i våre digitale løsninger når kommunen/fylkeskommunen ved karrieresenter har registrert kompetanseopplysninger og karriereveiledning.
  • Innholdet i introduksjonsprogrammet, herunder varighet og omfang av elementer og andre tiltak
  • Hvorvidt kurs i foreldreveiledning og livsmestring er gjennomført
  • Permisjoner og fravær, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
  • Klager og klagebehandling

For mer informasjon se Nasjonalt introduksjonsregister og integreringsforskriften kap 9 § 52.

Fant du det du lette etter?