Stans av introduksjonsprogrammet etter integreringsloven

Kommunen kan stanse introduksjonsprogrammet midlertidig eller permanent for en deltaker dersom det er saklig begrunnet i forhold ved deltakeren.

Sist oppdatert: 7. januar 2021

Når kan kommunen stanse programmet?

Årsaker til å stanse introduksjonsprogrammet for den enkelte deltaker kan for eksempel være:

  • omfattende fravær
  • atferd som kan skade deltakerens eller andres mulighet til å gjennomføre programmet
  • alvorlig eller langvarig sykdom

Muligheten for å stanse programmet gjelder når det er kommunen som mener at programmet skal avsluttes. Programmet kan ikke stanses ved ordinær avslutning av programmet, ved oppnådd sluttmål eller utløpt programtid.

Midlertidig eller permanent stans?

Introduksjonsprogrammet kan stanses:

  • midlertidig, det vil si i inntil tre måneder, eller
  • permanent

Det er opp til kommunen å vurdere om introduksjonsprogrammet skal stanses midlertidig eller permanent. Terskelen for å stanse programmet er høy, og om programmet skal stanses midlertidig eller permanent vil avhenge av en konkret vurdering av deltakerens situasjon og forholdenes grovhet.

Les mer om Stans av introduksjonsprogrammet.

Kommunens vedtak og registrering

Dette er vedtak kommunen må fatte i forbindelse med stans av introduksjonsprogrammet:

  • midlertidig stans av introduksjonsprogram, eller
  • permanent stans av introduksjonsprogram

Kommunen registrerer opplysninger om stans i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Fant du det du lette etter?