Forberedelse til praksisplass på skole eller SFO/AKS

Lørenskog kommune har laget et informasjonshefte for å forberede innvandrere til praksis på skole, skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS).

Oppsummering

 • Utfordring:

  Det kan være vanskelig å få en varig tilknytning til arbeidslivet. Gjennom praksisplass kan deltakere i introduksjonsprogrammet, Jobbsjansen samt andre tiltak benytte sin arbeidserfaring og øke kompetansen. 

  Språk kan være en utfordring i arbeidslivet. Deltakerne som skal starte i praksis på skole har behov for å lære om grunnleggende roller, arbeidsoppgaver, ord og andre begreper før de begynner.

 • Tiltak:

  Lørenskog kommune har laget et informasjonshefte som forbereder deltakere før de skal i praksis på skolen. Arbeidspraksis gir deltakerne mulighet til å lære om norsk arbeidsliv og språk.

 • Resultat:

  Gode forberedelser til praksisplass gir deltakere sterkere eierskap til sin egen arbeidsprosess, og de får verktøyene de trenger for å kunne lære mest mulig under praksisperioden.

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Ut i arbeid, Arbeidssøkere
Illustrasjon informasjonshefte for å forberede innvandrere til praksis på skole og skolefritidsordning

Mål og målgruppe

Målet er å gi innvadrere en varig tilknytning til arbeidslivet. Og målgruppen er innvandrere i introduksjonsprogram eller i andre kvalifiseringstiltak, for eksempel Jobbsjansen.

Om tiltaket

Det er flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune som har utviklet og laget informasjonsheftet, i tett samarbeid med skolesektoren. Koordinatorer fra flyktningtjenesten, eventuelt norsklærere og faddere samarbeider tett rundt oppfølging av deltagerne før og under praksisperioden.

Heftet bidrar til mer kunnskap om forberedelsesfasen til arbeidspraksis, og informerer blant annet om:

 • roller og ansvar til de involverte
 • arbeidsoppgaver og forventinger
 • informasjon og rammer rundt arbeidsplassen
 • arbeidsoppgaver og forventinger knyttet til utføring av oppgaver
 • formål og læringsmål for praksisperioden
 • hvordan avklare oppfølgingsplaner

Deltakerne får kjennskap til hvem som gjør hva på skolen, eller SFO, og hva arbeidsoppgavene innebærer. Tiltaket skal bidra til å gi innvandrere trygghet før de starter arbeidet, og dermed øke kvaliteten på praksisperioden. Lørenskog kommune har erfart at informasjonen bidrar til at den enkelte deltaker opplever praksisperioden som relevant og kvalifiserende.

Organisering og økonomi

Tiltaket er en del av kommunens arbeid med kvalifisering og opplæring av flyktninger og innvandrere. Forberedelse til praksisplass er derfor en ordinær driftsoppgave for flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog.

Slik kommer du i gang

Lørenskog kommune forteller at de først har en kartlegging og karriereveiledning med hver deltaker. Om arbeidspraksis på skole eller SFO/AKS er ønsket, har de et møte for å gjennomgå heftet grundig. Lørenskog har også laget en quiz og en prøve i forbindelse med heftet.

Neste steg er å avtale samarbeid med en skole hvor deltakerne kan begynne i arbeidstrening. Politiattest må bestilles så tidlig som mulig etter karriereveiledningen, fordi det kan ta tid før deltakeren mottar attesten. Politiattest sendes med Digipost. Om det er nødvendig, må altså en digipostkonto opprettes. 

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Navn: Anne-May Thompson
Stilling: Virksomhetsleder for Flyktning- og innvandrertjenesten
Telefon: 476 09 137
E-post: atm@lorenskog.kommune.no

 

 

Fant du det du lette etter?