Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for at virksomheter skal lykkes med mangfold.

Sist oppdatert: 26. januar 2022

Kommunikasjon må fungere for alle. Det er sentralt for at informasjon skal nå ut, for ledelse og for at medarbeidere får brukt sin kompetanse. Da vil sikkerhet og helse kunne ivaretas og alle vil kunne bli inkludert. Et godt arbeidsmiljø for alle vil kunne gi fordeler som økt trivsel og økt produktivitet. Både ledere og medarbeidere har ansvar for at arbeidsmiljøet er bra. Her er tips til å skape ut godt arbeidsmiljø på etnisk mangfoldige arbeidsplasser.

  • Mangfoldskommunikasjon i arbeidslivet: Les artikkel med tips til kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser.
  • Kulturell intelligens: Håndbok for ledere til å utvikle egen kulturell intelligens. Lær å bygge broer og forebygge konflikter mellom medarbeidere med ulik bakgrunn.
  • Idebanken: En inspirasjonskilde og verktøykasse for et inkluderende arbeidsliv. Her finner du verktøy, inspirasjon og tips til hvordan man kan skape et inkluderende arbeidsmiljø.
  • Film: «Ny på jobben»: Se film om hvordan du kan møte nye kolleger på en god måte.
  • Forebygge sykefravær (nav.no): NAV har flere tjenester som retter seg mot arbeidsgivere som ønsker å jobbe med arbeidsmiljøet. 
  • Arbeidsmiljøportalen: Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og tips for din bransje.
Fant du det du lette etter?