Kulturell intelligens

Sist oppdatert: 16. april 2021

Kulturell intelligens (KI) kan sies å være en egen kompetanse som defineres som evnen til å skape et konstruktivt samarbeid mellom unike individer i de situasjonene hvor kulturforskjeller spiller en rolle.

Den kulturelt intelligente leder skaper større mellommenneskelig forståelse. Lederen skal både bygge broer og forebygge konflikter mellom medarbeidere med forskjellig bakgrunn. Og ikke minst evne å skape synergi ved å få nytte og glede av forskjellene.

DFØ (tidligere DFI) har utarbeidet en håndbok som kan gi en praktisk forståelse av hvordan du som leder utvikler din Kulturelle intelligens (KI) både hos seg selv og på arbeidsplassen din. Det handler om å arbeide profesjonelt med forskjeller!

Fant du det du lette etter?