47 millioner til norskopplæring for innvandrere

Tilskuddsordningen skal gi et fleksibelt tilbud til innvandrere som trenger å styrke norskferdighetene sine, ved at de får et begrenset antall timer gratis norskopplæring.

Sist oppdatert: 14. mars 2024

Målretta og fleksibel norskopplæring til ukrainare og andre innvandrare skal få flere i jobb. Regjeringen forventer at folk som kommer til Norge får jobb raskt for å kunne forsørge seg selv.

Fant du det du lette etter?