Bli med i trekningen av nettbrett

Kommuner der minst halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet deltar i IMDis nasjonale brukerundersøkelse, er med i trekningen av nettbrett.

Sist oppdatert: 9. desember 2021

For andre gang gjennomfører IMDi en nasjonal brukerundersøkelse blant deltagerne i introduksjonsprogrammet. Kommunene tilrettelegger for at introduksjonsdeltakere kan besvare brukerundersøkelsen, og inviterer sine deltakere til å delta. Kommuner der minst 50 prosent av deltakerne besvarer undersøkelsen, er med i trekningen av nettbrett til en verdi av opptil 1900 kroner. 

Slik foregår trekningen 

IMDi trekker ut 3 kommuner/bydeler blant de som deltar i årets brukerundersøkelse, som hver vinner 5 nettbrett. Disse kommunene foretar deretter en egen trekning blant sine introduksjonsdeltakere, slik at vinnerne av nettbrett er deltakere i introduksjonsprogrammet.   

Enkelt å delta 

Undersøkelsen er oversatt til 19 språk/dialekter og tilgjengelig både som tekst og lyd. Introduksjonsdeltakerne kan velge om de ønsker å besvare undersøkelsen på PC, nettbrett eller mobiltelefon

Svarfristen utvidet til 31. januar 

Brukerundersøkelsen er åpen frem til 31. januar 2022. Svarfristen er utvidet på grunn av nye smitteverntiltak i forbindelse med pandemien.  

Undersøkelsen gir viktig innsikt 

Brukerundersøkelsen skal bidra til utvikling og forbedring av introduksjonsprogrammet, både lokalt og nasjonalt. Derfor er det viktig at deltakere i introduksjonsprogram får anledning til å gi tilbakemelding om sine erfaringer. Kommuner som tilrettelegger for å besvare spørreundersøkelsen, vil kunne få verdifull kunnskap om hvordan egne deltakere opplever introduksjonsprogrammet.  

Vi håper på god deltakelse og høy oppslutning om årets nasjonale brukerundersøkelse. Les mer om brukerundersøkelsen 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anne Edman eller Birger Solfjeld Pedersen. 

Fant du det du lette etter?