Bosetting fra integreringsmottak

Integreringsmottakene er bestemt videreført som et ordinært tilbud til mottaksbeboere. Beboere ved integreringsmottak kan bosettes i alle kommuner som er anmodet om bosetting av IMDi.

Sist oppdatert: 19. januar 2021

I dag finnes det integreringsmottak i Steinkjer og Kristiansand. Det er viktig at bosettingskommuner er kjent med at beboere ved integreringsmottak raskt bør startes opp i introduksjonsprogram i bosettingskommunen. Formålet er å komme i gang med målrettet kvalifisering for mottaksbeboere tidlig etter ankomst til Norge. Målet er at dette skal bidra til å skape et bedre utgangspunkt for videre kvalifiseringsarbeid i bosettingskommunen.

Ved bosetting fra integreringsmottak vil det gjennomføres en overføringssamtale mellom representant fra bosettingskommunen, flyktningen og kontaktpersonen ved integreringsmottaket. Kompetanseopplysninger og karriereveileders notat vil overføres via IMDinett. I tillegg vil klyngen sende bosettingskommunen supplerende kompetanserelaterte opplysninger, slik at bosettingen og oppstart av introduksjonsprogram kan forberedes.

Fant du det du lette etter?