Forlenget svarfrist til 31. januar for nasjonal brukerundersøkelse

Vi ønsker at flere deltakere  i opplæring i norsk, samfunnsfag og introduksjonsprogram kan besvare undersøkelsen som er tilgjengelig på 26 språk.

Sist oppdatert: 3. januar 2023

Forlenget svarfrist frem til 31.01.2023 gir kommunene anledning til å tilrettelegge for at flere deltakere kan besvare undersøkelsen dersom kommunen ønsker det. 

Den nasjonale brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre brukermedvirkning blant deltakere i opplæring. Hittil har 5 430 deltakere besvart undersøkelsen.

Brukerundersøkelsen er tilgjengelig på 26 språk som både tekst og lyd. Deltakerne kan velge å få lest opp spørsmål og svaralternativene, og kan besvare undersøkelsen uten behov for mye veiledning fra kommunen.

Dersom din kommune ennå ikke har registrert kontaktperson, kan registrering av kontaktpersoner gjøres her. Kommunen kan kontakte IMDi aed@imdi.no for å få tilsendt svarkoden deltakerne i din kommune benytter for å besvare undersøkelsen.

Les mer informasjon om undersøkelsen

Fant du det du lette etter?