Informasjon til kommunene om anmodningsprosessen for 2023

For å understøtte en forutsigbar og god prosess ønsker IMDi allerede nå å informere om at tidsløpet for anmodningsprosessen for 2023 vil bli noe senere sammenlignet med foregående år.

Sist oppdatert: 18. august 2022

I et ordinært løp fastsetter Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting måltall for neste års bosettingsbehov før sommeren det enkelte år. Usikkerhetsmomentene i den pågående krigen i Ukraina skaper usikkerhet knyttet til ankomstbildet og bosettingsbehovet for 2023.

Ettersom prognosetall kan endre seg i tiden fremover, har utvalget besluttet å vente med å fastsette endelig måltall for det nasjonale bosettingsbehovet i 2023 til medio oktober 2022.

Anmodningsbrev om bosetting for 2023 vil derfor bli oversendt til aktuelle kommuner i løpet av november.

Fant du det du lette etter?