Informasjon til kommunene om anmodningsprosessen for 2024

For å understøtte en forutsigbar og god prosess ønsker IMDi allerede nå å informere om at tidsløpet for anmodningsprosessen for 2023 vil bli noe senere sammenlignet med foregående år.

Sist oppdatert: 3. oktober 2023

I et ordinært løp fastsetter Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting måltall for neste års bosettingsbehov før sommeren det enkelte år. Usikkerhetsmomentene i den pågående krigen i Ukraina skaper usikkerhet knyttet til ankomstbildet og bosettingsbehovet for 2024.

Utvalget har besluttet å vente med å fastsette endelig måltall for det nasjonale bosettingsbehovet i 2024 til starten av november 2024. Og vi må derfor være forberedt på et høyt bosettingsbehov også i 2024.

Anmodningsbrev om bosetting for 2024 vil derfor bli oversendt til aktuelle kommuner i løpet av november.

IMDi ser at kommunene viser en fortsatt høy bosettingsvilje. Kommunene har vist en formidabel innsats i en krevende situasjon i over halvannet år nå.   Den solidariteten, viljen og evnen som vises for å finne løsninger og tilgjengeliggjøre plassene som er meldt inn har vært og er imponerende.

Vi har sett økte ankomster gjennom sommermånedene, og utover høsten. Skal vi i IMDi klare å bosette i et omfang som er nødvendig for å sikre en god flyt fra ankomst til bosetting i en kommune, må vi ta hensyn til økningen i antallet ankomster akkurat nå, og det er et behov for en økt bosettingstakt utover høsten.

Det aller viktigste kommunene kan bidra med nå er å gjøre de vedtatte bosettingsplassene tilgjengelige for faktisk bosetting så raskt som mulig.

IMDi har et ekstraordinært tilskudd for bosetting i 2023. Kommunen vil motta 50 000 kroner for hver ekstra flyktning som bosettes utover det kommunen opprinnelig ble anmodet om. Vi håper dette er med på å bidra til at enda flere blir bosatt i årets tre siste måneder.

Fant du det du lette etter?