Registrering av deltakelse i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Kommunene har siden januar kunnet se hvem som er i målgruppen for ny integreringslov i NIR, som trådte i kraft 1. januar 2021. Nå er det også mulig å registrere vedtak og deltakelse i NIR etter ny lov.

Sist oppdatert: 26. mars 2021

Fra januar har kommunene kunnet benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven. De kan se hvilke rettigheter og plikter de har (kategorier og ordninger), samt hvilken frist det er for de ulike ordningene.

Nå er også funksjonalitet for å registrere deltakelse på personer som omfattes av ny integreringslov på plass. Kommunene kan nå registrere blant annet vedtak, timer, tiltak, fravær, sluttmål, norskmål og integreringskontrakt i NIR web. Kommunene vil i tillegg få lesetilgang til opplysninger om kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett. Resterende funksjonalitet vil komme i en siste leveranse i mai.

Det er viktig at kommunene nå etterregistrerer det som er fattet av vedtak og deltakelse på personer etter integreringsloven siden 1. januar 2021.

Brukerveiledning til hvordan man registrerer i NIR på personer omfattet av ny integreringslov er under utarbeidelse og vil gjøres tilgjengelig på imdi.no i april.

Fant du det du lette etter?