Bruk av tolk i informasjonsarbeidet under koronapandemien

Denne rettleiaren er til leiarar og tilsette i kommunar som har behov for tolk i formidlinga av viktig informasjon til innvandrarbefolkninga.

Utgitt: 26. januar 2021

Formålet med den er å gi råd om bruk og bestilling av kvalifiserte tolker når det er behov for å sikre at viktig informasjon når frem til deler av befolkningen med begrensede norskkunnskaper.

Å bruke tolk er en nødvendig del av tjenesteytingen, ikke noe som kommer i tillegg. Tilrettelagt kommunikasjon til minoritetsspråklige ved bruk av kvalifiserte tolker bidrar til likeverdige offentlige tjenester. Tolketjenester er nødvendig både i kommunens ordinære tjenester og i beredskapssituasjoner.

Kvalifiserte tolker hjelper kommunens ansatte med å gjøre en effektiv jobb i kontakt med minoritetsspråklige personer og unngå tidkrevende misforståelser.

Denne veilederen kan sees i sammenheng med IMDis rettleiar for bruk av ressurspersonar i informasjonsarbeidet under korona, om bruken av frivillig sektor som et supplement ved formidling av viktig informasjon til innvandrerbefolkningen.

Denne veilederen behandler ikke spesifikt tolking for døve og hørselshemmede, men vil i mange tilfeller også dekke behovet for tegnspråktolker (helsedirektoratet.no).

Se flere brosjyrer og håndbøker om

tolking.

Fant du det du lette etter?