Eksempelhåndbok - samarbeid om kvalifisering i Akershus, Østfold og Buskerud

Håndboka viser noen utvalgte prosjekter og tiltak i Viken som bidrar til formell kompetanse, styrker samarbeidet med næringslivet og/eller viser hvordan integreringsarbeidet er forankret på flere nivå fra kommune til stat.

Utgitt: Februar 2019

I håndboka kan du se eksempler på eksisterende tiltak på praksis som bidrar til formell kompetanse, styrker samarbeidet med næringslivet eller hvor integreringsarbeidet er foranket på flere nivå fra kommune til stat. 

Skal gi bedre tilbud til flyktninger og innvandrere

Håndboka er et ledd i arbeidet for å styrke samarbeidet på integreringsfeltet og for å gi et bedre tilbud til flyktninger og innvandrere.

Eksempelhåndboken er et resultat av et regionalt samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Nav fylkeskontorer og fylkeskommuner i Akershus, Buskerud og Østfold.

I Akershus, Buskerud og Østfold er det satt i gang en rekke tiltak og prosjekter og det er felles enighet om følgende satsningsområder: 

  • Det er behov for en målrettet innsats mot næringslivet for å få til et godt og tett samarbeid med arbeidsgivere.
  • Flere og konkrete tiltak som bidrar til formell kompetanse må styrkes, for eksempel forsøk om modulbasert fag- og yrkesopplæring, kombinasjonsklasser og hurtigspor i introduksjonsprogrammet.
  • Forankring av integreringsfeltet på alle nivå fra kommune til stat er viktig.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

arbeidslivintroduksjonsprogram og innvandrerbefolkningen.

Fant du det du lette etter?