Vellykket integrering er en viktig del av lokalt utviklingsarbeidet, siden alle innbyggere er med å forme lokalsamfunnet de bor i. For å gi innvandrere innpass i arbeids- og samfunnsliv, må kommunen samarbeide med næringsliv, frivillighet og lokalsamfunn. Andre som har en viktig rolle her er aktører som bidrar til kommunenes forsknings- og utviklingsaktiviteter med finansiering, rådgivning eller lignende.

I dette temaheftet har Distriktssenteret og IMDi samlet eksempler på hvordan kommunene kan jobbe med dette. Heftet gir deg også mer kunnskap om temaet gjennom fagtekster. Innholdet bygger på funn i NIBR-rapporten "Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering".

Se flere brosjyrer og håndbøker om

arbeidsliv og holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?