Kvalifiseringsarbeid under pandemien

Covid-19-pandemien gjør det nødvendig for landets kommuner å tilpasse kvalifiseringsarbeidet for flyktninger og nyankomne innvandrere.

Utgitt: 15. februar 2021

I denne veilederen finner du nyttig informasjon og eksempler på gode løsninger fra andre kommuner, metoder og tiltak, verktøy og ressurser. 

Veilederen er ment å være et hjelpemiddel for kommuner som arbeider med kvalifisering etter introduksjons- og integreringsloven. Veilederen kan også være et hjelpemiddel for mer digital tilrettelegging på lengre sikt.

Noe av informasjonen og tipsene handler spesifikt om deltakere i introduksjonsprogrammet, men vil også kunne være relevant for andre målgrupper.

Veilederen er utarbeidet av IMDi og Kompetanse Norge, og blir oppdatert i løpet av våren 2021.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

introduksjonsprogramintegreringnorskopplæring og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?