Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere

Gode kvalifiseringsløp skal bidra til at flere innvandrere oppnår varig tilknytning til arbeidslivet. En ny visuell veileder viser på en enkel måte muligheter innenfor kvalifisering av voksne innvandrere.

Utgitt: 29. juni 2021

Veilederen, som er utarbeidet av IMDi i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidl. Kompetanse Norge), Arbeids- og Velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet, bygger på arbeid beskrevet i Lerfaldet, H. Sætrang, Synne G., Åsheim, K. og Marki, Henriette S. (2021) Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere – Utvikling av digital visuell veiledere, ideas2evidence Rapport 5:2021. 

Dette finner du i veilederen

Veilederen fremstiller de overordnede mulighetene som er tilgjengelig nasjonalt, og de konkrete tilbudene kan variere fra kommune til kommune. Hvilke tilbud som er tilgjengelige, vil også være avhengig av enkeltpersonens rettigheter, behov mv.

Godt samarbeid mellom aktører, erfaringsdeling og bruk av tilgjengelige tilskudd, kan imidlertid bidra til å berike mulighetene for gode kvalifiseringsløp. Veilederen inneholder informasjon som kan være nyttig i dette arbeidet. 

I veilederen finner du i tillegg caser/eksempelreiser til inspirasjon, samt et «Mulighetskart» som kan brukes digitalt eller skrives ut.

Veilederen vil bli vedlikeholdt av IMDi, og innholdet vil bli fortløpende oppdatert i samarbeid mellom de involverte direktoratene.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

introduksjonsprograminnvandrerbefolkningennorskopplæring og norskopplæring.

Fant du det du lette etter?