Veiledningshefte om Supported Employment-metodikk rettet mot innvandrere

IMDi har i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet, Kompetanse Norge, Supported Employment Norge (SENO) og utvalgte kommuner utarbeidet et veiledningshefte om Supported Employment-metodikk (SE-metodikk) rettet mot innvandrere.

Utgitt: September 2020

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet gjennomførte i perioden 2016-2019 forsknings- og utviklingsprosjektet Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere på oppdrag av IMDi.

Jobbspesialistene som deltok i prosjektet utviklet også en håndbok kalt Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov; Håndbok i målgruppespesifikke metoder og verktøy, basert på funnene i prosjektet. Det praktisk rettede veiledningsheftet som nå er utarbeidet er hovedsakelig basert på sluttrapporten fra AFI og den tilhørende håndboken.

Hovedfokus i heftet er å komme med forslag til hvordan norskopplæring og norskstøtte, støtte til brukermedvirkning og ved kulturforskjeller kan brukes som tilleggselementer i hvert av stegene i femtrinnsprosessen i Supported Employment. Heftet bør brukes som et supplement til eksisterende litteratur, undervisnings- og opplæringsmateriale og verktøy innenfor Supported Employment, for eksempel verktøykassen fra European Union of Supported Employment (EUSE), og verdigrunnlaget som verktøykassen bygger på.

Veiledningsheftet er utviklet primært for jobbspesialister som jobber med innvandrere med sammensatte bistandsbehov etter en SE-metodisk tilnærming. Det er imidlertid også et mål at veiledningsheftet skal være til støtte og inspirasjon for andre veiledere som jobber med arbeidsinkludering av denne målgruppen.

Det anbefales også å gjøre seg kjent med innholdet i hovedrapporten Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere – To år med metode utprøving og metodeutvikling i åtte forsøksprosjekter, som bakgrunnskunnskap for veiledningsheftet.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

norskopplæring og integrering.

Fant du det du lette etter?