Merkevarehierarki

Sist oppdatert: 20. januar 2021

Det er viktig med tydelige prinsipper for hvordan IMDis tjenester skal virke sammen med IMDis visuelle identitet. IMDi er bygd opp som en monolittisk merkevare, der mormerket IMDi brukes som avsendermerke for virksomheten og alle virksomhetens produkter/tjenester. Produkter og tjenester fra IMDi skal ha en monolittisk oppbygning, hvor fokuset skal være på mormerket IMDi. Noen få ganger vil det derimot være hensiktsmessig med en individuell merkevare, og det vil være tjenesten eller produktets nærhet til mormerket IMDi som avgjør hvilket nivå i hierarkiet som skal benyttes. Individuelle merker er selvstendige merker som er løsrevet fra IMDi som merkevare. Her er IMDis rolle mindre viktig og er derfor en mindre synlig avsender. Se eksempler under.

IMDi har utviklet et merkevarehierarki som ivaretar posisjonen til merket, i tillegg til å gi en oversikt over merkene i IMDi sin produktportefølje. Den skal vise hvordan de ulike produktene og tjenestene IMDi leverer er relatert til hverandre og differensiert fra hverandre, og hvordan de reflekterer eller forsterker hverandre.

Hovedregler

IMDi skal alltid være en tydelig avsender. IMDis logo brukes for virksomheten og alle virksomhetens produkter/tjenester.

Eksempler

Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og produktet eies og drives av IMDi. Registeret vil være tydelig prioritert på imdi.no, og det vil være vanskelig for brukere, både internt og eksternt, å skille mellom mormerket og produktet. Felles for begge er ønsket om å fremstå som troverdig, profesjonell og tydelig. For å hjelpe mottaker med å forstå hvem det er som "snakker", er det derfor viktig at produktet og mormerket er relatert til hverandre, og reflekterer hverandre. IMDi er mormerket og skal her være sterkest i vår avsenderstruktur.

Unntak

Når det er formålstjenlig å bygge et selvstendig produktmerke og/eller mormerket begrenser deg, kan det være nødvendig med et individuelt merke løsrevet fra IMDi. Det skal ligge svært gode argumenter til grunn for at et produkt eller en tjeneste IMDi leverer skal stå på egne visuelle ben.

Eksempler på unntak

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Mangfoldsprisen.no et nettsted med en egen visuell profil, som skiller seg tydelig fra IMDi. Nettsiden ble i fjor opprettet som en kampanjeside for Regjeringens mangfoldspris, men driftes av IMDi. Målgruppen er offentlige og private virksomheter, arbeidsgivere og HR.

skjermbilde fra nettsiden mangfoldsprisen
Fant du det du lette etter?