IMDis designsystem

IMDis designsystem inneholder retningslinjer for hvordan vi skal fremstå som én tydelig avsender når vi kommuniserer internt og eksternt, samt virkemidlene for hvordan vi skal gjøre dette.