Fonter

Sist oppdatert: 17. februar 2021

Profilfont

Profilfonten heter Siri og skal brukes i all kommunikasjon fra IMDi. Denne fonten har mange vekter, du kan se flere hos font-leverandøren. På grunn av lesbarhet anbefaler vi bruk av Siri Regular og Siri Medium i digitale flater. For uthevet tekst brukes strong for å holde ressursbelastningen nede, men om nødvending kan man bruke Siri Bold.illustrasjonsbilde - font1.PNG

Alternativ til profilfont

Der Siri ikke er tilgjengelig skal fonten Tahoma brukes. Tahoma er en systemfont som er tilgjengelig på de fleste maskiner og i programmer som PowerPoint og Word mfl.illustrasjonsbilde - font2.PNG

Tall og nummer

Når vi bruker tall i komplekse tabeller benytter vi et tillegg til profilfonten som heter Courier. Courier er en systemfont som er tilgjengelig på de fleste maskiner.
illustrasjonsbilde - font3.PNG

Fontstørrelser

IMDi opererer med 5 fontstørrelser, og disse skal brukes for alle elementer på web. Det kan gjøres unntak men dette skal være godt begrunnet og gjennomtenkt. Et unntak er for små skjermer hvor tekst har størrelse 17px.illustrasjonsbilde - font4.PNG

Typografi - hierarki

Standardstørrelser på overskrifter og tekst.

hierarki.PNG

Fant du det du lette etter?