Fargepalett

Her ser du en oversikt over alle fargene i fargepaletten til IMDi som er satt opp for å kunne dekke et bredt behov.

Sist oppdatert: 18. februar 2022

Overordnet

Fargepaletten er delt opp i primærfarger, sekundærfarger og tilleggsfarger, og hver av dem har definerte bruksområder.

Illustrasjon - oversikt IMDis profilfarger

Primærfarger

Primærfargene er IMDis hovedfarger. De er identitetsbærende og bør brukes på en slik måte at de bidrar til gjenkjennelse av IMDi som en tydelig merkevare i all visuell kommunikasjon. Det vil si at minst en av hovedfargene i 100% metning alltid bør ha en fremtredende plass i digitale tjenester eller i trykt materiell.

Primærfargene kan med fordel brukes på lyse og lette bakgrunner og ikke fylle for store deler av kommunikasjonsflatene.

Fargemessig skal totalinntrykket til IMDi balanseres mot et lyst og imøtekommende uttrykk, fremfor et mørkt og tungt.

Tekst skal primært være sort. Dette gir en fin link til det sorte navnetrekket i logoen.

Illustrasjon - oversikt IMDis primærfarger

Sekundærfarger

Sekundærfargene brukes primært til illustrasjoner og infografikk.

Fargene kan brukes i redusert metning for å gi illustrasjoner og infografikk dybde og variasjon.

Illustrasjon - oversikt IMDis sekundærfarger

Tilleggsfarger

Hudtonene brukes kun på mennesker i illustrasjonene. Mangfoldet av hudtoner er mye bredere enn det vi har vist her – andre varianter legges til og brukes ved behov.

Illustrasjon - oversikt IMDis tilleggsfarger

Fant du det du lette etter?