Vår merkevare

Sist oppdatert: 20. januar 2021

Merkevareplattformen

Vår merkevare bygges kontinuerlig i alt vi gjør som reflekterer tilbake på oss. Vi har et samfunnsoppdrag, en visjon og verdier. Sammen skal de svare på hvorfor vi finnes, hvordan vi møter verden og bidra til at vi tar de rette valgene i arbeidet vårt:

Vårt samfunnsoppdrag

Vi skal være en pådriver for å få løst integreringsutfordringer.

Vår visjon

Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn.

Våre verdier

Tydelig, inkluderende og modig.

Strategier som styringsverktøy

De prioriterte målene i IMDis virksomhetsstrategi (2019–2022) gjør at vi setter brukeren i sentrum og utvikler tjenester og produkter ut fra brukernes behov. Vi ser også oppgaver i sammenheng, slik at tjenestene og produktene våre utgjør en effektiv helhet, er lett tilgjengelige og kunnskapsbaserte.

Virksomhetstrategien vår sier noe om hva og hvordan vi skal utføre oppdraget vårt, og merkevareprinsippene sier noe om hvordan vi skal fremstå, se ut og hvilken relasjon vi har til brukerne. Strategien og prinsippene går hånd i hånd og er gode styringsverktøy for å bygge internkultur, formidle og kommunisere utad, utvikle oss og nå viktige målsetninger.

Sammen med målene i virksomhetsstrategien, skal merkevareprinsippene hjelpe oss å styre i riktig retning. Vi må sikre at vi har troverdighet og et solid omdømme. Et viktig grep er kontinuerlig forvaltning av den visuelle identiteten og hvordan den etterleves alle våre kommunikasjonsflater.

Designsystemet

Vårt designsystem skal:

  • bidra til et helhetlig og enhetlig uttrykk i alle fysiske og digitale møter med IMDi
  • gi oss verktøy for å bygge gode brukervennlige tjenester og tydelige kontaktflater
  • holde høy teknisk kvalitet og være universelt utformet

Designsystemet er bygget på prinsippene for den visuelle identiteten og hvordan grunnelementene skal brukes. Det bidrar til at det blir enklere å bruke, forvalte og videreutvikle IMDis digitale og analoge designelementer. Måten vi bruker grunnelementene i identiteten på skaper et konsistent uttrykk, og bygger assosiasjoner til IMDi i tråd med strategiene.

Fant du det du lette etter?