Logo

IMDi sin logo representerer mangfold og integrering. Logoen har gjennomgått endringer over tid. I siste revidering har målet vært å forenkle formene, men fortsatt beholde symbolikken som var grunnlaget for logoen da den ble laget.

Sist oppdatert: 4. mai 2021

IMDis logo

Logoen er basert på tre elementer:

1. Logosymbol; Diamantfiguren

Diamanten er bygget opp av 4 triangler, hvor en av dem er på vei til å møte de andre slik at de sammen danner en enhetlig form. Mangfoldet av farger representerer mangfoldet av mennesker, hvor den røde fargen representerer delen som er på vei til å bli integrert i elementet.

2. Logotype; forkortelsen "IMDi"

3. Underteksten "Integrerings- og mangfoldsdirektoratet"

Underteksten er en viktig støtte når logoen brukes i sammenhenger der det ikke er forventet at målgruppen vet hva IMDi står for. Av praktiske hensyn, og i kontekster der annet innhold ivaretar avsenderidentitet kan logoen fremstilles uten undertekst.

Hovedregel

Som hovedregel skal alltid hovedlogo benyttes. Unntaksvis kan andre varianter benyttes hvis det er forhold som gjør det vanskelig å plassere hovedlogo, for eksempel tekniske begrensninger.

Rutenett og beskyttet område

Logoen er bygget i et rutenett som er relativ til størrelsen av kvadratet i midten av diamantfiguren. Alle mellomrom mellom elementene er basert på denne størrelsen. Logoen skal alltid plasseres med god avstand til andre elementer som for eksempel tekst. Et område rundt logoen skal være "beskyttet område" som vil si at det alltid skal holdes fritt for innhold. Det beskyttede området skal på et minimum tilsvare den største firkanten i rutenettet.

Liten versjon

IMDi sin alternative logo for bruk i små størrelser. Egner seg best når logoen skal gjengis veldig liten. Den har et annet forhold mellom IMDi og underteksten og har optimert lesbarhet.IMDi sin forenklede logo, kommer i flere versjoner. Brukes kun i sammenhenger hvor logoen gjengis så liten at “integrerings -og mangfoldsdirektoratet” ikke kan leses. Den burde også kun brukes i sammenhenger hvor det er forventet at målgruppen forstår hva IMDi står for.

Retningslinjer for logobruk

IMDi sin hovedlogo gjengitt ensfarget. Brukes kun i tilfeller hvor flerfarget ikke er teknisk mulig, eller hvor bakgrunnen ikke er ensfarget hvit. Når andre profilfarger tas i bruk, bør de følge de samme prinsippene for prosentverdier som hovedfiguren.

Fant du det du lette etter?