Bruk av tolk i offentlig sektor 2017

Kun en tredjedel av alle tolkeoppdrag i offentlig sektor i 2017 ble utført av kvalifiserte tolker. Kommuner og andre offentlige instanser må legge større vekt på god og riktig kommunikasjon med innbyggere som ikke behersker norsk.

Utgitt: 28. september 2018

Bruk av tolk i offentlig sektor 2017

Behovet for tolk i 2017 (PDF, 1 MB)

Rapporten Behov for tolk presenterer estimater over offentlig sektors tolkebruk i 2017 og funn fra IMDis årlige undersøkelse blant leverandører av tolketjenester. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med NHO Service og Handel (NHO SH).

Hvor mye jobber kvalifiserte tolker?  er en kartlegging av hvor mye tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister jobber og hvor mye de ønsker å jobbe. Undersøkelsen er utført av IMDi. Spørreskjemaet og kort informasjon om metode finner du her.

Du finner hovedfunn fra begge rapportene nedenfor.

Hovedfunn

  • Kvalifisert tolk ble brukt i overkant av en tredjedel (38 prosent) av de innrapporterte oppdragene. 62 prosent av oppdragene ble utført av ufaglærte tolker. Samtidig jobber kun 1 av 10 kvalifiserte tolker fulltid som tolk.
  • I 2017 brukte offentlig sektor 829 millioner kroner på tolketjenester, og det ble gjennomført rundt 746 000 tolkeoppdrag. Offentlig sektor kjøpte tre av fire tolkeoppdrag fra private leverandører av språktjenester. 
  • Andelen tolkeoppdrag utført med kvalifisert tolk var høyest hos statlige etater med eget tolkeregister, på hele 98 prosent. Hos kommunale tolkeformidlere var andelen på 56 prosent, og hos private leverandører på 23 prosent.
  • 80 prosent av samtlige tolkeoppdrag i offentlig sektor er fordelt på bare 10 språk hvorav arabisk er det mest etterspurte språket. En tredjedel av alle oppdrag ble utført på arabisk. 

Se flere rapporter om

tolking og tolking | språkbehov og oppdragsmengde.

Bruk av tolk i offentlig sektor 2017

Behovet for tolk i 2017 (PDF, 1 MB)

Fant du det du lette etter?