Satsing for økt måloppnåelse i introduksjonsprogram

Denne rapporten dokumenterer IMDis arbeid med å utvikle og prøve ut en ny arbeidsmetodikk for kommuner med behov for å utvikle arbeidsrettede løp i introduksjonsprogrammet for flyktninger

Utgitt: November 2019

Rambøll Management Consulting har bistått IMDi med dokumentasjon og formidling i forbindelse med satsingen for å øke måloppnåelse og bedre kommunenes arbeid med introduksjonsprogram. Målet for satsingen var å bistå kommunene i å endre praksis og bedre kvaliteten på sine introduksjonsprogram, og dermed oppnå bedre resultater for deltakerne i programmet.

Satsingen besto av ulike deler:

  • En intern arbeidsprosess for identifisering av behov hos kommunene, utvikling og gjennomføring av tiltak.
  • En modell kommunene kan jobbe etter for å utvikle kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram. I prosjektet utviklet IMDi innhold, oppgaver og kjøreplaner til modellen som er tilpasset og rettet mot utvikling av arbeidsrettede løp for målgruppen deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn.
  • Totalt 14 fagsamlinger med utvalgte kommuner hvor IMDi ledet kommunene gjennom modellen for utvikling av arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn. Tiltaket innebar også hjemmeoppgaver for kommunene og oppfølging før, mellom og etter samlingene.

I forbindelse med prosjektet har IMDi utarbeidet håndboken Modell for utvikling av arbeidsrettet løp for deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?