Modell for utvikling av arbeidsrettet løp for deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn

Denne håndboken beskriver en modell for hvordan kommunen kan jobbe med utvikling av arbeidsrettede løp for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn.

Utgitt: 13. desember 2019

Modellen er utviklet av IMDi og følger syv steg for hvordan man kan jobbe med arbeidsretting med en spesifikk målgruppe. Håndboken inneholder steg-for-steg-instruksjoner knyttet til bruk av modellen og gir kommunen tips til gjennomføring av prosessen knyttet til arbeidsrettede tiltak for målgruppen. Kommunen får også forslag til kjøreplaner, oppgaver, maler og verktøy.

Modellen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Satsing for økt måloppnåelse i introduksjonsprogram.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?