Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet

Behovet for arbeidskraft i Norge vil øke fremover, og det er en sentral politisk målsetning at flere skal delta i arbeidslivet.

Det norske samfunnet blir stadig mer mangfoldig: andelen personer med innvandrerbakgrunn i Norge har tredoblet seg i løpet av de siste 20 årene.