Indikatorer for integrering. Status og utviklingstrekk i 2022

For å lykkes med integreringen er det viktig at beslutningstakere, fagfolk og allmenheten har tilgang til et solid kunnskapsgrunnlag, slik at politiske prosesser og offentlige debatter blir mest mulig faktabaserte. IMDi utarbeider derfor årlig en oversikt over hvordan det går med integreringen av innvandrere på ulike samfunnsområder.