Andre terminutbetaling 2022 er utbetalt

Alle kommuner mottar i uke 25/26 andre terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Sist oppdatert: 28. juni 2022

I tillegg utbetales ekstratilskudd innvilget i perioden 01.04.2022 – 17.06.2022.

Termingrunnlaget for 2. termin er tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 01.07.2022 og er merket med termin; 30.06.2022.

Dere vil fortsatt kunne oppleve at utbetalingen ikke inkluderer de nyligste bosettingene i kommunen. Dette er fordi vi ikke beregner tilskuddet før personen er folkeregistrert i kommunen og har fått effektuert oppholdsvedtaket.

Løsningen er i full drift, og vil videreutvikles gjennom året. 15. juni gjennomførte IMDi et webinar, hvor blant annet råd og tips om bruk av IMDi Tilskudd var tema.

Se opptak av webinaret "IMDi Tilskudd – status, nyheter og praktisk informasjon".

Det er i denne terminutbetalingen også inkludert utbetaling av integreringstilskudd til bosatte ukrainere. Vi ber om at kommunen ved eventuell utvandring bistår med registrering av dette i folkeregisteret.

Fant du det du lette etter?