Ekstratilskudd er nå i bruk

Vi gikk 20. januar på nett med tilskuddsordningen Ekstratilskudd i vår nye tilskuddsløsning IMDi Tilskudd.

Sist oppdatert: 28. februar 2022

IMDi Tilskudd inneholder nå:

  • Integreringstilskudd
  • Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
  • Ekstratilskudd (Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker)

Opplæring for nye brukere i IMDi Tilskudd

Til sammen 260 kommune saksbehandlere som skal jobbe med å søke tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker har deltatt i opplæring i IMDi Tilskudd. Opplæringen ble gjennomført på Teams i 10 opplæringssesjoner i løpet av uke 5 og 6.

Det er lagt video med denne opplæringen på IMDis nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/digitalisering-av-tilskuddsordninger/opplaring-imdi-tilskudd/

Her vises det hvordan bruke kommunenes selvbetjeningsportal der søknadsskjema ligger, hvordan sende inn søknad, ha dialog med IMDi underveis i søknadsprosessen, motta meldinger og vedtak, sende endringsforespørsel samt regnskapsrapport til IMDi.

Hva skjer videre?

Tilskuddsløsningen er åpen for søknader, og vil videreutvikles gjennom de neste månedene. Vi vil informere kommunenes ekstratilskudd saksbehandlere gjennom IMDis nettsider og på e-post - se også aktuell informasjon om ekstratilskuddet i FAQ her: https://www.imdi.no/tilskudd/digitalisering-av-tilskuddsordninger/

Fant du det du lette etter?