Digitalisering av tilskuddsordninger

IMDi har digitalisert og forvalter nå seks tilskuddsordninger i tilskuddsløsningen IMDi Tilskudd. På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål, opplæringsvideoer, informasjon om tilganger og generell bruk av systemet.

Sist oppdatert: 25. mars 2024

Nyhetssaker 2023

Prosjektet «Norstilskudd på ny plattform» ble produksjonssatt onsdag 11.oktober 2023.
I den forbindelse ble alle saker for personer som er omfattet av integreringsloven migrert over til det nye systemet. Alle nye saker vil fra nå av være å finne her. Det vil fortsatt være mulig å benytte seg av gammelt system for oppslag av historisk data. Overgangen til et nytt tilskuddssystem innebærer at tilskuddsordningene «Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere», «Opplæring i norsk og samfunnskunnskap i mottak» og «Opplæring i norsk for personer med kollektiv beskyttelse» fremover vil forvaltes gjennom IMDi Tilskudd.

Systemet benyttetes allerede til forvaltning av integreringstilskudd, særskilt tilskudd og ekstratilskudd. Nå vil altså også norsktilskuddsordningene forvaltes gjennom dette systemet.

Tredje terminutbetaling 2023 er utbetalt:
Alle kommuner mottok i uke 44 tredje terminutbetaling. Fra og med denne terminen er norsktilskuddet utbetalt samtidig med integreringstilskudd, særskilt og ekstratilskuddet. Termingrunnlaget for 3. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 23.10.2023 og er merket termin 30.09.2023.

Nyhetssaker 2022

 

Alle kommuner mottok i uke 51 fjerde terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Også ekstratilskudd innvilget i perioden 30.09.2022 – 20.12.2022 inngikk i terminutbetalingen. 

Termingrunnlaget for 4. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 21.12.2022 og er merket med termin 31.12.2022. 

 

Personer bosatt i 2022 som ikke er med på grunnlaget for 4. termin 2022 vil bli utbetalt 1. termin 2023. Tilskuddsutbetalingen for personen vil da inneholde både år 1 for 2022 og 1. termin 2023 (år 2).

 

Det er fortsatt slik at utbetalingen i enkelte tilfeller ikke inkluderer de nyligste bosettingene i kommunen. Dette er fordi tilskuddet ikke blir beregnet før personen er registrert bosatt i Det sentrale Folkeregister (DSF) i kommunen og har fått effektuert oppholdsvedtaket. 

 

IMDi får i økende grad henvendelser angående personer som har utvandret rett etter bosetting eller før de har fått folkeregisterregistrert adresse i bosettingskommunen. Følgelig er ikke tilskuddssak opprettet / saksbehandlet i IMDi Tilskudd. Vi jobber med en løsning, nærmere informasjon kommer når det er klart. Vi minner om at flyktningene bør gjøres kjent med at alle som oppholder seg i utlandet lengre enn seks måneder må melde flytting.

Les mer om bosetting av ukrainske flyktninger i kommunene

Nyhetssaker 2021

22. desember 2021: Fjerde terminutbetaling er nå klar

10. desember 2021: Nå er IMDi Tilskudd snart klar med en ny tilskuddsordning

8. november 2021: En første versjon av IMDi Tilskudd er nå klar til bruk

6. oktober 2021: Venter du på IMDi Tilskudd? Da trenger du snart ikke vente lenger.

7. september 2021: IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk

29. juni 2021: Status for IMDi Tilskudd

28. mai 2021: Kommunene er den viktigste interessenten

27. april 2021: IMDi er i gang med vårrengjøringen, trenger hjelp fra kommunene.

IMDi har nå digitalisert seks tilskuddsordninger:

Opplæringsvideoer

Utbetalingsinformasjon

Når skjer utbetalingene av tilskudd?

 • Q1 – planlagt utbetaling primo april
 • Q2 – planlagt utbetaling primo juli
 • Q3 – planlagt utbetaling primo oktober
 • Q4 – planlagt utbetaling medio desember

Oversikt over tilskuddsordninger, tilskuddstyper og tilskuddskoder

            Tilskuddsordning

Tilskuddstype

Tilskuddskode

Integreringstilskudd

Integreringstilskudd år 1 – voksen i familie

AR-1

Integreringstilskudd år 1 – enslig voksen

AR-1 EV

Integreringstilskudd år 1 – barn

AR-1 B

Eldretilskudd

ELDR

Barnehagetilskudd

BHT

Integreringstilskudd år 2-5

AR-2, AR-3, AR-4, AR-5

Særskilt tilskudd

Enslige mindreårige 0-16 år

EMINB

Enslige mindreårige 17-20 år

EMINU

Ekstratilskudd

Ekstratilskudd tilskudd 1

FHT1

Ekstratilskudd tilskudd 2

FHT2

Grunntilskudd

Grunntilskudd høy

Grunntilskudd-H

Grunntilskudd lav

Grunntilskudd-L

Norsktilskudd voksne innvandrere

Persontilskudd år 1, 2 og 3 høy

P-AR1-H, P-AR2-H, P-AR3-H

Persontilskudd år 1, 2 og 3 lav

P-AR1-L, P-AR2-L, P-AR3-L

Norsktilskudd kollektiv beskyttelse

Persontilskudd § 37 d

P37D-AR1

Norsktilskudd utvidet norskopplæring

Utvidet norskopplæring § 43 g

UN43G

Norsktilskudd asylsøkere

Asylnorsk

ASYLNORSK

Samfunnskunnskap i mottak

SAMF-I-MOTTAK

 

Spørsmål og svar: Tilgang og pålogging IMDi tilskudd

Jeg jobber med å utforme og sende inn søknader om ekstratilskudd, følger opp norsktilskudd og/eller integreringstilskudd/særskilt tilskudd, og har ikke mottatt informasjon om hvordan ta i bruk ny digital tilskuddsportal:

Dersom du har ansvar for å følge opp flere av disse tilskuddsordningene, så finnes mye informasjon om den nye løsningen på denne nettsiden. For tilgang, ta kontakt med kommuneadministrator for IMDinett. Da vil du bli tildelt en brukerrolle som gir deg den riktige tilgangen til ny tilskuddsløsning iht. ditt tjenstlige behov.

Hvordan får jeg tilgang til IMDi Tilskudd?

IMDinett-kommuneadministrator for din kommune vil hjelpe deg med tilgang til IMDi Tilskudd.

Opprettelse av ny bruker: Be din IMDinett kommuneadministrator om å få opprettet en bruker til systemet samt rolletilgang til IMDi Tilskudd. 

Det er to rolletilganger. Hvis du jobber med å utforme og sende inn søknader om ekstratilskudd trenger du å tildeles rollen «Kommune-saksbehandler ekstratilskudd». Andre tjenstlige behov dekkes med rollen «Kommune saksbehandler IMDi Tilskudd» for kommuner og «Fylkeskommune saksbehandler IMDi Tilskudd» for fylkeskommuner.

Dersom du allerede har en bruker tilknyttet til NIR eller bosetting: Be din IMDinett kommuneadministrator om å få lagt til ny tilgang iht. ditt tjenstlige behov. Hvis du jobber med å utforme og sende inn søknader om ekstratilskudd trenger du å tildeles rollen «Kommune saksbehandler ekstratilskudd». Andre tjenstlige behov dekkes med rollen «Kommune saksbehandler IMDi Tilskudd» for kommuner og «Fylkeskommune saksbehandler IMDi Tilskudd» for fylkeskommuner.

Jeg er kommuneadministrator, men min bruker er satt inaktiv?

For reaktivering av kommuneadministrativ bruker, ring oss på 40 00 19 60, tastevalg 1 pålogging.

Jeg er ny bruker av IMDiNett - hvordan kommer jeg i gang?

Se brukerveiledning for ny IMDinett-bruker. Du logger deg på med brukernavn, passord og engangskode som lages av appen Buypass Code på din smarttelefon. Appen lastes ned på smarttelefon med mobilnummer som er registrert på din IMDinett-bruker.

Jeg er eksisterende bruker av tilskuddsløsningen, men får ikke logget meg på?

Sjekk Driftsmeldinger for oversikt over planlagt nedetid i forbindelse med oppgraderinger og annen driftsrelatert informasjon.

Spørsmål og svar: Bruk av IMDI Tilskudd for kommunebrukere

Jeg har sendt inn endringsforespørsel men ennå ikke fått svar?

Noen endringsforespørsler tas til etterretning etter at de er fulgt opp av IMDi, mens andre besvares kommunen i IMDi Tilskudd.

Det står «Mangler data Mangler data» i personfeltet?

Der dette oppstår, skyldes det migrering av data og navn. Du kan uansett alltid identifisere personen ved hjelp av DUF nummer eller saksnummer. Alle personer har enten et DUF nummer eller et saksnavn der de 12 første sifrene i saksnavnet er DUF nummeret.

Kan man skrive ut utbetalingsgrunnlaget?

Det er mulig å eksportere utbetalingsgrunnlaget til Excel. Se også brukerveiledning i IMDi Tilskudd.

Hvis jeg finner feil i tilskuddsoversikten og/eller utbetalingsgrunnlaget - hva gjør jeg?

Hvis det mangler integreringstilskudd for personer som er bosatt i 2021/2022 vil dette mest sannsynlig skyldes manglede registrering i folkeregistret eller manglende effektuering av vedtaket. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde fra til oss.

Har du allikevel behov for å informere om sak/feil, gjøres det ved å sende inn en endringsforespørsel; som er kommunens kanal for å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger direkte i løsningen.

Vi har ikke mottatt tilskuddsbrev med informasjon fra IMDi og DSF-liste over personer bosatt i vår kommune?

Tilskuddsbrev sendes ikke lenger ut til kommunene. Denne informasjonen er i stedet tilgjengelig i IMDi Tilskudd. Du kan der eksportere utbetalingsgrunnlaget til Excel og bearbeide det videre der. Det er også tilgang til å ta ut ulike forhåndsdefinerte rapporter inne i IMDi Tilskudd.

Spørsmål og svar om integreringstilskudd og om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger

Når ble IMDi Tilskudd tatt i bruk for integreringstilskudd og for tilskudd for enslige mindreårige flyktninger?

For første og andre termin 2021 ble integreringstilskudd og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger utbetalt i gammel manuell løsning. IMDi Tilskudd ble tatt i bruk i forbindelse med tilskuddsutbetalinger fra og med tredje termin 2021.

Skal vi fortsette å søke om tilskudd på vanlig måte etter lansering av ny digital løsning IMDi Tilskudd?

Med IMDi Tilskudd er det ikke lenger nødvendig å søke om integreringstilskudd for personer som er bosatt i 2021 eller om særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i 2021. For personer og enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i kommunen i 2020 og tidligere, og som ikke har utløst tilskudd tidligere, må kommunen søke om tilskudd som før, ved å sende inn skjema. Se vår side om Tilskudd 2020.

Blir integreringstilskudd og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger utbetalt i sin helhet, eller i terminer?

Integreringstilskudd for år 1 blir utbetalt i sin helhet som en engangsutbetaling etter bosetting og for år 2-5 utbetalt i terminer, også med ny løsning. Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger blir utbetalt fra bosettingsmåneden i sin helhet som en engangsutbetaling etter bosetting og i terminer for påfølgende år, også med ny løsning.

Må vi søke på nytt i den nye tilskuddsløsningen hvis vi ikke har fått svar på en søknad som er sendt iht. tidligere rutiner?

Alle tidligere innsendte søknader for integreringstilskudd år 1 eller førstegangssøknader, tilskudd for bosetting av enslige mindreårige vil bli behandlet i IMDi Tilskudd fortløpende.

Hvordan skal tilskudd deles mellom kommuner ved flytting?

For flyttinger registrert i folkeregisteret i 2021 må tilskudd deles mellom kommuner iht. rutinene i rundskriv for 2021. For flyttinger registrert i folkeregisteret fra og med 2022 er det nye rutiner ved flytting. For flyttinger registrert fra og med 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen når han eller hun flytter fra en kommune til en annen. Det vil være synlig for kommunen at et tilskudd er stoppet fordi en person har flyttet til en annen kommune.

Er det mulig å kommunisere med og søke dekning av tilskudd til andre kommuner i løsningen?

Nei. For flyttinger registrert i folkeregisteret fra og med 2022 vil IMDi sørge for at tilskuddet følger personen ved flytting og det vil dermed ikke være behov for å kontakte annen kommune ifm. flytting.

Blir tilskudd stoppet hvis en person går ut av målgruppen for tilskudd, flytter fra landet, eller dør?

Folkeregisteret må kontaktes for oppdatert informasjon. Kommunen kan sende endringsforespørsel i IMDi Tilskudd for å stoppe tilskuddsutbetalingen med informasjon om dato for flytting/utvandring/dødsfall. Tilskuddet vil da bli stoppet, og evt. for mye utbetalt tilskudd vil bli motregnet/krevd tilbakebetalt. Dette vil da være synlig i IMDi Tilskudd på neste terminutbetaling.

Hvordan skal kommunene sende og motta dokumentasjon/informasjon i ny digital løsning?

Hvis det for eksempel fortsatt mangler tilskudd for personer mer enn tre måneder etter bosettingsdato, er årsaken ofte manglede registrering i folkeregistret eller manglende effektuering av vedtaket. Vi ber derfor om at kommunen i slike tilfeller først følger opp mot sentrale myndigheter. 

For norsktilskudd må kommunene påse at det er registrert opplæringsvedtak. Det gjøres ved å sende inn en endringsforespørsel; som er kommunens kanal for å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger direkte i løsningen. Dersom personen utløser tilskudd vil personen da komme med på neste terminutbetaling.

Om feilen ikke er knyttet til dette ber vi om at kommunen melder fra til IMDi.

Spørsmål og svar om ekstratilskuddet - for personer med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker

Når skal man bruke funksjonen «Søk om ekstratilskudd» via knappen «Velg ny oppgave»?

Funksjonen skal kun brukes hvis kommunen har trukket en søknad tilbake grunnet feil i søknadskjema.

Dersom kommunen skal søke om en ny tilskuddsperiode må søknaden opprettes via personsøksiden. Kommunen skal i utgangspunktet ikke bruke eksisterende sak for å opprette ny søknad for ny tilskuddsperiode.

Må søknad via enhetsleder for elektronisk signering? På tidligere papirbasert søknad måtte både saksbehandler og enhetsleder signere.

Nei. Det er kommune saksbehandler ekstratilskudd som fyller ut og sender inn søknaden i IMDi Tilskudd på vegne av kommunen.

Vil IMDi fortsatt sende elektronisk brev til kommunen (avslagsbrev, avvisningsbrev, innvilgelsesbrev, krav om utfyllende dokumentasjon mv.) eller vil all dialog gå via IMDi Tilskudd?

All dialog i søknader (avslag, avvisning, innvilgelse, krav om utfyllende dokumentasjon mv.) om Ekstratilskudd vil kun gjøres tilgjengelig inne IMDi Tilskudd.

Hvordan regnskapsrapporteres tilskudd 2?

Dersom det søkes regnskapsbasert, laster kommune saksbehandler ekstratilskudd opp erklæring på regnskapsførte utgifter signert økonomiansvarlig opp sammen med øvrig dokumentasjon tilknyttet søknaden.

Dersom det søkes budsjettbasert, vil kommune saksbehandler ekstratilskudd etter endt tilskuddsperiode motta en aktivitet inne i IMDi Tilskudd. Her vil kommune saksbehandler ekstratilskudd bes om å fylle inn medgåtte beløp fordelt på de innvilgede tiltak samt laste opp erklæring på regnskapsførte utgifter signert økonomiansvarlig.

Dersom saken er avsluttet eller du trenger teknisk hjelp, kan du ta kontakt via IMDis supportportal i IMDinett. 

Dersom du skal melde supportsak som «Kommune-saksbehandler Ekstratilskudd» trenger du å få tildelt rollen «Kommunekontaktsenter» av din kommuneadministrator, med mindre du også har rollen «Kommuneadministrator» eller «Kommunenirsuperbruker» fra før.

Får de som følger opp integreringstilskudd og særskilt tilskudd enslige mindreårige også tilgang til Ekstratilskudd søknadene?

Nei. Dette styres av rolletilganger basert på tjenstlig behov.

Kommunen har tidligere fått beskjed i tilskuddsbrev om at det ikke er nødvendig å vedlegge ny spesialisterklæring i eventuell søknad?

Kommunen må vedlegge tidligere spesialisterklæring i ny søknad slik at søknad kan sendes inn.

Hva skal vi gjøre hvis vi oppdager feil eller mangler i søknad, vedtak eller i annen informasjon relatert til en tilskuddssak?

Kommunen kan sende endringsforespørsel om enkeltsaker direkte i IMDi Tilskudd.

Når blir ekstratilskuddet utbetalt og blir det utbetalt i sin helhet eller i terminer?

Utbetaling av ekstratilskudd skjer som en del av påfølgende kvartalsutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd. Hele tilskuddsbeløpet utbetales da i sin helhet.

Hva skal kommunen gjøre hvis en person som har utløst ekstratilskudd flytter ut av kommunen eller flytter fra landet eller dør?

Dersom personer som har utløst ekstratilskudd flytter fra kommunen eller flytter fra landet eller dør, skal kommunen uten unødig opphold gi beskjed til IMDi ved bruk av endringsforespørsel i IMDi Tilskudd.

I tilfeller der vi f.eks. gjør feil (sender feil fil og avslutter oppgaven) - hvordan vil vi kunne rette opp i det?

Send endringsforespørsel «Andre endringsbehov i saken» i IMDi Tilskudd.

Er det kun IMDIs definerte tiltak man kan søke om?

Nei. Velg i så fall «Annet» i tiltaks-nedtrekksmenyen. Husk å beskrive tiltaket.

Skal man skrive utregningen under beskrivelse av tiltak?

Ja, det skal man.

Mottar jeg varsler til e-posten som er lagt inn når jeg mottar nye oppgaver og meldinger i tilskuddsløsningen?

Nei, ikke i utgangspunktet. Kommunebruker må selv konfigurere ønskede varslinger inne i tilskuddsløsningen. Se eget punkt «Din kommunes varsler» i brukerveiledningen inne i tilskuddsløsningen.

Får kommunen tilgang til søknadsdokumentene etter innsendelse i systemet?

Kommunen har kun tilgang til selve søknadsskjemaet etter innsendelse. Kommunen har ikke tilgang til innsendte søknadsvedlegg dokumenter etter innsendelse av søknad.

Vil kommunen få oversikt over tilskuddsutbetalinger i systemet?

I IMDi Tilskudd får du oversikt over totalbeløp for terminen samt tilskuddstyper og beløp for den enkelte person. Sammen med selve utbetalingstransaksjonen vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

 • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1
  • AR-1 - Voksen i familie
  • AR-1 EV - Enslig Voksen
  • AR-1 B - Barn
  • BHT - Barnehagetilskudd
  • ELDR - Eldretilskudd
 • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5
  • AR-2, AR 3, AR 4 og AR 5 – Voksen i familie
 • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige
  • EMINB - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 0-16 år
  • EMINU - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 17-20 år
 • FHT1 og FHT2 - tilskudd gjeldende ekstratilskudd
  • FHT 1 - Tilskudd 1
  • FHT 2 - Tilskudd 2

Hvilken status må aktiviteter ha for at de skal være sendt inn i IMDi Tilskudd?

Aktiviteter må ha status «Utført» for at de skal mottas og behandles av IMDis saksbehandlere. Står de som f.eks «Aktiv» vil aktiviteten kun være tilgjengelig for kommunen.

Hvordan ferdigstille og sende inn eller slette påbegynte ekstratilskuddssøknader i IMDi Tilskudd?

En del kommuner påbegynner en eller flere søknader om ekstratilskudd i IMDi Tilskudd uten å sende de inn. Det medfører at det blir liggende mange søknader i IMDi Tilskudd som enten bør ferdigstilles og sendes inn – eller slettes dersom de ikke skal sendes inn.

Beskrivelsen under viser hvordan dette enkelt kan gjøres:

For å fullføre/sende inn aktiv søknad:

 1. Gå til «Oppgaver» på linjen øverst i IMDi Tilskudd
 2. Velg Status «Åpne»
 3. Sorter på aktivitetstype «Søknad»
 4. Sorter på status «Aktiv»
 5. Trykk på «Søknad» som du vil se på. (Høyreklikker på søknad og åpner i ny fane for å ikke miste sorteringen som er gjort)
 6. I neste bilde vil du da kunne trykke på knappen «Åpne skjema».
 7. Fyll ut søknadsskjema på vanlig måte, og trykk deretter på «Sende inn»
 8. Sjekk at status på søknaden nå er «Utført».

Alternativt: Søk opp DUF-nummer fra forsiden og gå inn på sak for det året du vil se på. Her vil du så se en liste med alle aktiviteter saken har, og status på disse.


For å trekke tilbake en søknad som ikke skal sendes inn:

 1. Gå til «Oppgaver» på linjen øverst i IMDi Tilskudd
 2. Velg Status «Åpne»
 3. Sorter på aktivitetstype «Søknad»
 4. Sorter på status «Aktiv»
 5. Trykk på «Søknad» som du vil se på. (Høyreklikker på søknad og åpner i ny fane for å ikke miste sorteringen som er gjort)
 6. I neste bilde vil du da kunne trykke på knappen «Trekk tilbake».

Søknad vil da kunne ses under oppgaver med status «Avbrutt».

Alternativt: Søk opp DUF-nummer fra forsiden og gå inn på sak for det året du vil se på. Her vil du så se en liste med alle aktiviteter saken har, og status på disse

skjermdump1.png

skjermdump2.png

skjermdump3.png

Spørsmål og svar om ekstratilskuddet - aktuelle utfordringer, oppdateringer og fremgangsmåter

I IMDI Tilskudd skjer det stadig forbedringer, det må påregnes enkelte utfordringer i innføringsfasen. Hvis du som kommunebruker opplever utfordringer ved tilskuddsløsningen kan du sjekke under om dette er kjente utfordringer allerede meldt IMDi, som nå er under utbedring samt finne veiledninger til gjennomføring av noen vanlige arbeidsprosesser:

Forfallsdato for utsatt søknadsfrist nærmer seg, hvordan kan jeg søke utsatt frist på nytt?

Kommunen bruker da knapp inne i søknadsskjema «Søk om utsettelse» for å sende IMDi søknad om utsatt frist, det kan søkes om utsatt frist inntil 2 ganger:

Digitalisering av tilskudd - utsatt frist søkeknapp.png

Hva skal gjøres dersom kommunen har trukket en søknad og allikevel ønsker å søke?

Gå inn på saken, under «Velg ny oppgave» bruk nedtrekkmenyen og opprett ny søknad i saken ved å trykke på «Søk om ekstratilskudd».

Hvordan melde inn tekniske feil i løsningen?

Løsningen er under videreutvikling, og det må påregnes enkelte utfordringer i innføringsfasen. Dersom du i rollen «Kommune-saksbehandler Ekstratilskudd» opplever kritiske feil som ikke allerede er beskrevet på denne siden, kan dette meldes inn som sak på IMDis supportportal i IMDinett.

Dersom du skal melde supportsak som «Kommune-saksbehandler Ekstratilskudd» trenger du å få tildelt rollen «Kommunekontaktsenter» av din kommuneadministrator, med mindre du også har rollen «Kommuneadministrator» eller «Kommunenirsuperbruker» fra før.

Systemet henger seg opp om søknaden står åpen uten at det jobbes i den, og jeg må starte på nytt med søknaden.

Vi arbeider med forbedring av ytelse slik at ikke dette skjer. Inntil videre, husk å lagre og lukke dersom du ikke skriver i søknaden slik at ikke påbegynt søknad mistes.

Hvordan søker jeg på ekstratilskudd for år 6, år 7, osv.?

Skal kommunen søke ekstratilskudd etter år 5 for kvalifiserte personer (enslige mindreårige til og med året de fyller 20 år samt personer med alvorlig, funksjonsnedsettelse og/eller alvorlig atferdsvansker som bosettes fra UDIs særskilte botilbud) gjøres dette slik:

 1. Kommunen søker opp personen de vil søke tilskudd for. (Søker på DUF-nummer fra person-siden)
 2. Under «Din kommunes tilskuddssaker knyttet til personen» nederst på siden, velger dere saken for siste året på ekstratilskudd. Dette blir som regel saken for år 5. blobid0.png
 3. Inne på saken velger dere «Ekstratilskudd etter år 5» fra nedtrekksmenyen midt på siden til høyre og trykker start. Trykk så start på nytt inne i oppgaven.
 4. På søknadsskjema må kommunen selv velge tilskuddsåret det søkes på, samt legge inn perioden. Resten av prosessen er likt år 1-5.

Spørsmål og svar om norsktilskuddet

Tilskuddsmottakerne kan forvente seg et nytt og annet brukergrensesnitt enn hva dere er vant til fra gammelt system.

Det nye systemet, IMDi Tilskudd, inneholder i mindre grad persondata og vil dermed ikke være noe oppslagsverk når det gjelder data om bosetting og NIR-data. Kommuner må fortsatt registrere opplæringsvedtak i sine fagsystemer knyttet mot NIR eller i IMDinett for at tilskudd skal utløses.

Løsningen vil derimot ha gode oversikter og lister over personer som har utløst tilskudd og som skal utløse tilskudd. Det vil være mulig å ta ut rapporter for utbetalt tilskudd, rapporter for fremtidige tentative utbetalinger, sende henvendelser direkte i tilskuddssaken med mer.

Vil kommunen/fylkeskommunen fortsatt motta tilsagnsbrev etter en tilskuddsutbetaling?

Det vil ved utbetaling av tilskudd i ny løsning ikke sendes ut noen tilsagnsbrev til kommune/fylkeskommune. Dere vil selv kunne ta ut rapporter i løsningen for gjeldende terminer i «Oversikt over utbetalinger»-modulen eller i «Rapport»-modulen. Det er tilgjengeliggjort opplæringsvideo om hvordan dere kan ta ut rapporter og filtrere for å finne ut hva kommunen/fylkeskommunen har mottatt for den enkelte terminen/året.

Vil tilskuddsdata overføres tilbake til IMDinett?

For personer som får hele eller deler av tilskuddet utbetalt i IMDi Tilskudd, vil det overføres en enkel oversikt på personnivå i IMDinett. Denne oversikten viser hva slags tilskudd som er utbetalt, hvilken termin utbetalingen er utbetalt i og hvilken tilskuddsmottaker som har mottatt tilskuddet. For å finne ytterligere detaljer som beløpet, må IMDi Tilskudd benyttes.

Saker med tilskudd som ble utbetalt før implementering av integrasjonen mellom IMDi Tilskudd og IMDinett mangler denne informasjonen. Overføringen av data var først på plass ved 4.terminsutbetalingen 2023.

Andre spørsmål og kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?