Første terminutbetaling 2022 er utbetalt

Alle kommuner mottar i uke 17 første terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Sist oppdatert: 29. april 2022

I tillegg utbetales ekstratilskudd innvilget i perioden 01.01.2022 – 31.03.2022.

Dere vil fortsatt kunne oppleve at utbetalingen ikke inkluderer de nyligste bosettingene i kommunen. Dette er fordi vi ikke beregner tilskuddet før personen er folkeregistrert i kommunen og har fått effektuert oppholdsvedtaket.

Løsningen er i full drift, og vil videreutvikles frem mot sommeren. Blant endringer som nå er på plass er mulighet til to-veis kommunikasjon med IMDi, brukerveiledninger direkte i løsningen og mulighet til å eksportere lister. Vi har også forbedret muligheter for filtrering i tilskuddsoversikten, samt til å generere flere rapporter, noe vi vet at mange har etterspurt.

Hva er nytt i IMDi Tilskudd?

På denne siden har vi samlet informasjon om IMDi Tilskudd, samt en del ofte stilte spørsmål.

For første gang inngår ekstratilskudd i terminutbetalingen til kommunene.

For ekstratilskuddet utbetaler IMDi hele det innvilgede tilskuddsbeløpet i en engangsutbetaling ved påfølgende terminutbetaling til kommunene. IMDi sender vedtaksbrev i IMDi Tilskudd i ekstratilskuddssaker.

Sammen med selve utbetalingstransaksjonen fra banken vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

  • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1.
  • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5.
  • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige.
  • FHT1 og FHT 2 gjeldende tilskudd 1 og tilskudd 2, ekstratilskudd.

Hva gjør du hvis du ikke har tilgang til IMDi Tilskudd?

Jobber du med integreringstilskudd/særskilt tilskudd for enslige mindreårige, men har ennå ikke logget på IMDi Tilskudd? Du trenger bruker i IMDinett og rollen «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL». Har du ikke dette, kontakt kommuneadministrativ bruker for å sikre at du får tilgang til løsningen. Les mer om hva du må gjøre for å få tilgang.

Hva gjør du hvis du oppdager at noe er feil i tilskuddsoversikten?

Hvis det mangler tilskudd for personer som er bosatt i 2021 vil dette mest sannsynlig skyldes manglende registrering i folkeregisteret eller manglende effektuering av oppholdsvedtaket. Det kan ta noe tid før disse personene fanges opp av tilskuddsløsningen. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde fra til oss.

Kommunen kan likevel melde fra hvis det er mistanke om at manglende tilskudd skyldes andre årsaker. Dette kan gjøres ved å sende inn en endringsforespørsel direkte i løsningen.

Fant du det du lette etter?